Thông tư 39/2018/TT-BYT:Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí KCB

Thông tư 39/2018/TT-BYT: Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp

Danh sách các tệp tin đính kèm:

Thong-tu-39-2018-quy-dinh-gia-BHYT.pdf