Tài liệu chuyên môn: Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo

Quyết định 2482 của BYT V/v Ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo

Danh sách các tệp tin đính kèm:

quy-trinh-than-nhan-tao.pdf