Nội dung các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Nội dung các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Danh sách các tệp tin đính kèm:

Cac-vb-ky-hop-qh-thu-5-khoa%20XVI.rar