Thông tư 14/2019/TT-BYT

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem tại File đính kèm

Thông tư 13/2019/TT-BYT sửa đổi quy định giá khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem tại File đính kèm

Thông tư 39/2018/TT-BYT:Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí KCB

Thông tư 39/2018/TT-BYT: Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp

Thông tư 30/2018/TT-BYT : Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược sinh phẩm, thuốc phóng xạ, thuốc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT

Thông tư 30/2018/TT-BYT : Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược sinh phẩm, thuốc phóng xạ, thuốc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT

Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT

Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT

Nội dung các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Nội dung các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Tài liệu chuyên môn: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư đại - trực tràng

Quyết định 2549 của BYT v/v ban hành tài liệu chuyên môn : Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư đại - trực tràng

Tài liệu chuyên môn: Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo

Quyết định 2482 của BYT V/v Ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo

TT 06/2017/TT-BYT

TT 06/2017/TT-BYT Ban hành danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc

Thông tư 24/2017/TT-BYT

Thông tư 24/2017/TT-BYT Quy định tiếp nhận, chăm sóc y tế cà thống kê, báo cáo đối với người bệnh nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở KCB

Thông tư 07/2017/TT-BYT

Thông tư 07/2017/TT-BYT Ban hành danh mục thuốc không kê đơn

Quyết định 2129/QĐ-BYT v/v đính chính thông tư 04/2017/TT-BYT

Quyết định 2129/QĐ-BYT v/v đính chính thông tư 04/2017/TT-BYT ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT

Quyết định 2126/QĐ-BYT V/v đính chính thông tư 02/2017/TT-BYT của Bộ Y tế

Đính chính Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ KCB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở KCB...

Quyết định 2429/QĐ-BYT V/v: Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học

Quyết định 2429/QĐ-BYT của Bộ Y tế V/v: Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học

Quyết định 2099/QĐ-BYT: ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện

Quyết định 2099/QĐ-BYT: ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện 

Chỉ thị số 03/CT-BYT của Bộ Y tế

Chỉ thị về việc tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự bệnh viện

Thông tư 05/2017/TT-BYT của Bộ Y tế

Thông tư Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.

TT 04/2017 Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với VTYT thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT

Thông tư 04/2017/TT-BYT của Bộ Y tế v/v Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia Bảo hiểm y tế

Công văn số 784/QĐ-BYT v/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ tại TTLY số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH

Công văn số 784/QĐ-BYT v/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ tại TTLY số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ<

Công văn số 989/QĐ-BYT v/v Hướng dẫn quy trình kỹ thuật hỗ trợ điều trị vết thương bằng máy PlasmaMed

Công văn số 989/QĐ-BYT v/v ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật hỗ trợ điều trị vết thương bằng máy PlasmaMed

Công văn số 869/QĐ-BYT v/v phê duyệt tài liệu:' Chuẩn năng lực cơ bản của Thanh tra Y tế"

Công văn số 869/QĐ-BYT v/v phê duyệt tài liệu:' Chuẩn năng lực cơ bản của Thanh tra Y tế"

Công văn số 867/QĐ-BYT v/v phê duyệt tài liệu chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản.

Công văn số 867/QĐ-BYT v/v phê duyệt tài liệu chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương

Nghị định 109/2016/NĐ-CP: Quy định về cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động

Nội dung nghị định 109/2016/NĐ-CP V/v Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư 01/2017/TT-BYT

Thông tư 01/2017/TT-BYT quy định việc thực hiện hóa trị, xạ trị, hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Cv 657/BYT Vv hướng dẫn Tổ chức ngày truyền thống của ngành Y tế (27/02/2017)

Công văn số 657/BYT-VPB1 của Bộ Y tế Vv hướng dẫn Tổ chức ngày truyền thống ngành Y tế (27/02/2017)

Công văn số 168/SYT-QLD của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa

Về việc: "Chủ động triển khai hoạt động dược lâm sàng trong các bệnh viện".

Cv số 162 Vv tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

Kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2017), để có những hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thư cho cán bộ ngành Y tế.

Công văn số 2009/SYT-KHTC, ngày 12/10/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa

Về việc: "Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ"

Kế hoạch số 1981/KH-SYT, ngày 07/10/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa

Về việc: "Tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 của ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa".

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về Dược và Quản lý Dược năm 2016

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về Dược và Quản lý Dược năm 2016